Dienstwaarneming

Uurtarief

Nacht week

€ 140,-
* NZa tarief via HAP €131,87, voorts opslagen voor de opdrachtgever 1x€39,16 (23u-24u, incl vr)) en 8x€8,13= €65,04 (00-08u) voor nacht week

Nacht weekend

€ 140,-

* NZa tarief via HAP €131,87, voorts opslagen voor de opdrachtgever 1x€23,64 (23u-24u) en 8x€8,13= €65,04 (00-08u) voor nacht weekend (vr, za, zo)

Opslag zomervakantie [juli en augustus]

€ 15,-

Opslag voorjaar- mei- en herfstvakantie

€ 10,-

Opslag kerstvakantie

€ 10,-

Inconveniënten toeslag (ad hoc < 48 uur)

€ 10,-

kilometervergoeding

€ 0,60

Praktijkwaarneming

Uurtarief

Dag waarneming

€ 80,-

Opslag voor elke 500 patiënten meer, vanaf praktijkgrootte ≥ 2500 patiënten

€ 10,-

Opslag voorjaar- mei- en herfstvakantie

€ 10,-

Opslag zomervakantie [juli en augustus]

€ 15,-

Opslag kerstvakantie

€ 10,-

Inconveniënten toeslag (ad hoc < 48 uur)

€ 10,-

Kilometeronkostenvergoeding

€ 0,60

Bijzondere waarneemperioden

Uurtarief

Kerstnachtdienst [24, 25, 26 december]

€ 200,-

Oudjaarsnachtdienst [31 december]

€ 200,-

Feestdagdienst [bv Pasen, Pinksteren]

€ 150,-

Feestnachtdienst [Nieuwjaar, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren]

€ 150,-

Betaling binnen 14 dagen na facturatie datum (einde van de maand)

Contact

M.R.M. van Philips