Waarneemtarieven 2024 voor huisartsen

Dienstwaarneming

Uurtarief

Nacht week

€ 150,-

  • waarvan €107,46 per uur NZa tarief, uitbetaald door de HAP en €42,54 gefactureerd aan opdrachtgever (tijd 23:00u-24:00u)
  • waarvan €140,53 per uur NZa tarief, uitbetaald door de HAP en €9,47 per uur gefactureerd aan opdrachtgever (tijd 00:00u-08:00u)

Nacht weekend

€ 160,-

  • waarvan €124 per uur NZa tarief, uitbetaald door de HAP en €26 gefactureerd aan opdrachtgever (tijd 23:00u-24:00u)
  • waarvan €140,53 per uur NZa tarief, uitbetaald door de HAP en €19,47 per uur gefactureerd aan opdrachtgever (tijd 00:00u-08:00u)

Week avond

€ 130,-

  • waarvan €107,46 per uur NZa tarief, uitbetaald door de HAP en €22,54 per uur gefactureerd aan opdrachtgever

Weekend (dag en avond)

€ 140,-

  • waarvan €124 per uur NZa tarief, uitbetaald door de HAP en €16 gefactureerd aan opdrachtgever (tijd 08:00u-23:00u)

Opslag zomervakantie [juli en augustus]

€ 15,-

Opslag voorjaar- mei- en herfstvakantie

€ 12,50

Opslag kerstvakantie

€ 15,-

Inconveniënten toeslag (ad hoc < 48 uur)

€ 15,-

kilometervergoeding

€ 0,65

Praktijkwaarneming

Uurtarief

Dag waarneming

€ 85,-

Opslag voor elke 500 patiënten meer, vanaf praktijkgrootte ≥ 2500 patiënten

€ 12,50

Opslag voorjaar- mei- en herfstvakantie

€ 12,50

Opslag zomervakantie [juli en augustus]

€ 15,-

Opslag kerstvakantie

€ 15,-

Inconveniënten toeslag (ad hoc < 48 uur)

€ 15,-

Kilometeronkostenvergoeding

€ 0,65

Bijzondere waarneemperioden

Uurtarief

Kerstnachtdienst [24, 25, 26 december]

€ 210,-

Oudjaarsnachtdienst [31 december]

€ 210,-

Feestnachtdienst [Nieuwjaar, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren]

€ 160,-

Betaling binnen 14 dagen na facturatie datum (einde van de maand)

Contact

M.R.M. van Philips